Købsmetoder

Købsmetoder viser, hvordan I køber varer, og hvordan det påvirker jeres økonomi.

Du kan blandt andet se, om der bliver handlet online, eller om dine medarbejdere kører ned og køber varer i butikkerne. Du kan også se, hvordan hver enkelt medarbejders købsadfærd påvirker jeres udgifter.

Du får også indblik i, hvor meget I har købt hos hver leverandør, og hvor meget I kunne have sparet hos hver leverandør hvis I havde optimeret jeres indkøb.

Leveringsmetoder

Leveringsmetoder viser dig, hvordan I får varer leveret, og hvordan det påvirker jeres økonomi.

Øverst kan du blandt andet se, hvor meget I har handlet for i en given periode, hvor mange gange I har hentet varer, hvad hver afhentning har kostet, og hvad det totale tab ved afhentninger har været i perioden.

Længere nede kan du se, hvordan dine medarbejder har fået varer leveret i perioden, hvordan det har påvirket for jeres omkostninger, og hvordan I kan forbedre det.

Udbudsrapport

Udbudsrapporten viser, hvor meget du kunne have købt hos hver enkelt leverandør, hvis du havde samlet al handel ét sted.

Eksempel: Du handler hos Lemvigh-Müller og A/O Johansen. Udbudsrapporten samler dine køb hos begge leverandører, så du kan se, hvor meget du ville have handlet for, hvis alle varer var blevet købt hos enten Lemvigh-Müller eller hos A/O Johansen.

Så står du stærkere, når du skal forhandle årsaftaler.

Prøv KlarPris gratis i 14 dage!

KlarPris bruges dagligt af mere end 1400 virksomheder.
Prøv selv markedspladsen, og se hvor nemt du kan optimere indkøbet!

Prøv det gratis