KlarPris fejrer 10-års jubilæum med handelsrekord via platformen

03.11.2023

KlarPris, en digital handelsplatform for installatører, leverandører og producenter inden for byggebranchen, kan i oktober fejre sit 10-års jubilæum med en rekordhøj omsætning på handelsplatformen.

Flere end 20.000 brugere fordelt på flere end 3.500 virksomheder inden for el, vvs, ventilation, køl, alarm, sikring og AV-IT i Norden, Tyskland og Østrig benytter i dag KlarPris som et digitalt indkøbs- og kalkulationsværktøj. Udover at kunne spare både tid og penge på indkøbet giver platformen også installatørerne adgang til en række løsninger og analyseværktøjer baseret på avancerede algoritmer til optimering af deres forretning.

For leverandører og producenter er KlarPris-platformen en enkel og effektiv adgang til et stort antal kunder med et stort indkøbsvolumen. I tillæg til adgang til kunderne giver analyseværktøjerne også leverandørerne og producenterne adgang til værdifulde markedsdata til optimering af deres salgsstrategi og til afdækning af nye behov i markedet. Flere end 100 leverandører og producenter er i dag en del af KlarPris-platformen.

I tredje kvartal af 2023 slog handlen gennem KlarPris rekord med SEK 285 mio. For hele 2023 ventes omsætningen gennem platformen at runde SEK 1 mia., svarende til en vækst på over 22% fra 2022.

 

””Digitaliseringen er ved at få godt fat i byggebranchen, og KlarPris er i stigende grad et centralt led for installatører, leverandører og producenter i arbejdet med at optimere og effektivisere deres virksomheder og til at navigere i markedet. Jeg er både stolt og ydmyg over den kraftige vækst, vi oplever, og vi arbejder konstant med at videreudvikle platformen i takt med at flere og flere installatører, leverandører og producenter kan se fordelene i at være en del af det samme indkøbsværktøj,” siger Simon Uldall, direktør  i KlarPris.

Gennem adskillige integrationspartnere tilbyder KlarPris fuldt integrerede løsninger til installatørernes ERP-systemer heriblandt Ordrestyring og E-Komplet i Danmark. KlarPris blev i 2021 en del af HVD Group, Nordens største leverandør af it-løsninger til byggebranchen. HVD Group, som er ejet af den svenske kapitalfond Adelis, har flere end 300 ansatte fordelt på 12 business units og en årlig omsætning i gruppen på ca. SEK 500 mio.

Om KlarPris

KlarPris er et komplet og datadrevet indkøbssystem, der understøtter, udvikler og digitaliserer den professionelle installationsvirksomheds forretning. Systemet giver et unikt indblik i adfærd og indkøb på tværs af grossister og leverandører, som kan bruges til at udvikle indkøbs- og brandstrategier, strømline indkøb, håndtere projekter samt meget mere.

KlarPris er med andre ord et indkøbssystem for den fremtidsorienterede virksomhed, der vægter datadrevet indkøb højt, og hvor objektivitet, transparens og professionalisme er vigtige faktorer.