KlarPris for kæder

Indkøb

Indkøbsmodulet er grundmodulet i KlarPris. Det er her du aktiverer leverandører, indlæser aftaler, opretter brugere og håndterer selve indkøbet.

Modulet giver dig også adgang til en række funktioner, bl.a. det eneste kategorisystem på markedet der viser billeder hele vejen igennem søgning, samt favoritlister der bruges til at gemme varer på, så de hurtigt kan findes og genkøbes.

Indkøbsmodulet understøtter alle de leveringstyper som grossisterne tilbyder.

Projekthåndtering

Med projektmodulet kan du indlæse, monitorere og håndtere dine projekter. Når projektet er indlæst, kan du løbende holde øje med hvordan det skrider frem.

Du kan bl.a. se hvem der er er projektlederen, hvad aftalesummen lyder på, hvor meget der er handlet for per dags dato, og hvor stor en andel af det samlede køb der er handlet udenfor aftalen. Du kan naturligvis også se, hvordan dette påvirker økonomien i projektet.

Projektmodulet er undværligt for dig der laver mange projekter, og gerne vil sikre dig, at de skaber profit.

Sortiment

Sortiment-modulet er et værdiskabende modul hvis du ønsker at ensrette virksomhedens indkøb på tværs af afdelinger og medarbejdere.

Med dette modul kan du uploade din virksomheds logo, og sætte logoet på jeres foretrukne producenter. Når medarbejderne fremsøger varer, vil de kunne se virksomhedens logo ud for de producenters varer, som virksomheden har markeret som deres foretrukne.

Dermed ved medarbejderne, hvilke producenter og varer de skal vælge.

Fakturakontrol

Fakturakontrollen kontrollerer dine fakturaer, så du sikrer dig, at dine fakturaer stemmer overens med dine indkøbsaftaler.

Fakturakontrollen tjekker dine fakturaer, lige meget hvor og hvordan ordren er blevet foretaget. Det vil sige at fakturakontrollen også kan tjekke faktura på de ordre som ikke er handlet via KlarPris.

Du kan hurtigt løbe dine fakturaer igennem, og se om der er fundet en difference. Skulle det være tilfældet kan du downloade og sende en rapport til grossisten, der viser hvor fejlen er lavet.

KlarCalc

KlarCalc er et cloudbaseret kalkulationssystem til den visionære installatør, som er klar til den digitale fremtid. Tunge, gammeldags og unødvendige funktioner er skåret væk, så du får et nemt, brugervenligt og tidsbesparende system.

KlarCalc er lavet sammen med nogle af branchens førende producenter, for at sikre at alle enheder afspejler virksomheden, og de indkøbsmønstre de fleste installatører har.

Datadeling på tværs af kæden

Datadeling giver dig mulighed for at dele kædens indkøbsdata med producenter. Når du deler indkøbsdata med en producent, kan producenten se kædens samlede indkøbsvolumen af producentens varer, uanset hvor og hvordan varerne er købt.

Producenten ser kædens indkøb som helhed, og dermed ikke det enkelte medlems indkøbsadfærd. Dermed kan du sikre dine medlemmer bedst muligt, og lave strategiske samarbejder med producenter.

Business Intelligence for dine kunder

Business Intelligence giver dine kunder indblik i virksomhedens indkøbsdata på tværs af grossister, leverandører og producenter. Værktøjet viser bl.a. hvordan virksomheden køber og får leveret varer, og hvordan det påvirker profitten.

Din kunde får også indsigt i, hvilke varer de bør handle anderledes, og hvilke producenters varer de har købt mest af.

Business Intelligence på kædeniveau

Business Intelligence til kæder er en unik mulighed for at få indblik i medlemmernes indkøbsadfærd og loyalitet overfor kædens indkøbsaftaler. Som kæde kan du både se hvilke grossister medlemmerne anvender, og hvor meget der handles for per grossist.

Med den indsigt bliver det nemt at nudge medlemmer som ikke gør tilstrækkelig brug af de indgåede indkøbsaftaler, ligesom det bliver nemmere at se, hvilket aftaler der skal forbedres.

Kæder der samarbejder med KlarPris

 

 

 

InstallatørPartner er et konsulentfirma der hjælper elektrikere
og VVS’ere med indkøb og forretningsudvikling.

Bedre Bad er Danmarks største VVS-kæde af fagfolk og
specialister indenfor badeværelser og energiløsninger.

 

 

Book en gennemgang af KlarPris

Kontakt os på telefon 69 15 50 70 eller book tid til en gennemgang.

Book tid